top of page

Är du en people pleaser?

I önskan om att vara omtyckt & välkommen precis som vi är så är det många av oss som går i fällan av att anpassa oss till andra. Du blir en people pleaser. Det är naturligt att önska att andra ska må bra och vara glada, och om du har vuxit upp i en emotionellt dysfunktionell miljö är det troligtvis en strategi du har lärt dig för att inte vara till besvär. Generellt handlar people pleasing om att säga "ja" när vi egentligen borde säga "nej" och sätta andras behov framför dina egna. Det handlar ofta om en rädsla för att bli utesluten och en önskan om att få vara accepterad. People pleasing kan komma i uttryck genom:


  • Överdrivet engagemang: du tar på dig för mycket ansvar och uppgifter än vad du egentligen orkar och har tid för.

  • Undviker konflikter: du undviker diskussioner eller situationer som kan innebära att det blir meningsskiljaktigheter, hamnar du i en sån situation har du en tendens att säga "ja".

  • Självförsummelse: du sätter dina egna behov, känslor och önskningar åt sidan för att istället prioritera det som andra vill.

  • Uppmärksamhetssökande: du känner dig trygg när andra tycker att du är okej och söker hela tiden efter tecken på att du är eller inte är det.


Intentionen med people pleasing kommer från en god plats, men samtidigt riskerar du ditt välbefinnande. Det är vanligt att uppleva att förlora sin identitet, bli utmattad, försämrade relationer och lägre självkänsla när du inte skyddar din egen tid, känslor och behov.


Gränssättning är vägen ut ur people pleasing och är absolut utmanande, speciellt om det är någonting du är ovan vid att göra. Träna på att uppmärksamma dina behov, uttrycka de tydligt och lära sig säga nej är konkreta steg för att komma loss. Det kommer till en början att kännas obehagligt och läskigt, det kan även hända att du får negativa reaktioner från din omgivning om de är vana vid att du anpassar dig. Sätt mindre gränser till att börja med, håll ut även när det är obehagligt och sök stöd från vänner eller en terapeut.0 kommentarer

Коментарі


bottom of page