top of page

Känslan av att leva tillsammans med andra men frånkopplad

Känslan av att vara frånkopplad andra eller vara frånkopplad livet, som att man är med men ändå inte är det. Rent fysiskt är du där, men tankarna är någon annanstans & du är mer som en kommentator som ser alltihop utifrån än att du faktiskt är med.


Trots att du är tillsammans med andra känner du dig... ensam. Var kommer det ifrån? Hur blev det såhär? Och framför allt, vad kan man göra åt det?


Om du under din uppväxt har gått miste om trygga och uppmuntrande relationer så har det varit svårare att utveckla en känsla för sig själv. Vi utvecklas emotionellt genom att se andra och bli speglade i våra egna reaktioner, så om föräldrarna har varit upptagna i sina egna reaktioner och lämnat mindre utrymme för att se barnets känslor och erfarenheter. Om du har haft den sortens uppväxt har du troligtvis ofta känt dig som att du inte har blivit sedd eller hörd. Troligtvis ofta missförstådd.


När vi inte blir mötta eller speglade i känslor skapar det en frånkoppling från våra känslor och behov. Det är också vanligt att trycka undan sina reaktioner och upplevelser för att undvika konflikter. Barnet lär sig tidigt att anpassa sig, och det blir på bekostnad av identitet, känslor och relationer. Det kan vara svårare att känna "konturerna" av sig själv; vem är jag, vad som är sant för mig och vad jag verkligen vill i livet.


Utöver att det är svårt i kontakten med sig själv blir det även svårare att skapa djupa meningsfulla relationer med andra. När det är svårt att ha kontakt med sig själv, blir det såklart svårt att skapa kontakt med andra. Det kan vara svårt med intimitet och relationerna tenderar att antingen vara ytliga och behagliga eller intensiva med många missförstånd.


Det går att läka gamla sår. En autentisk kontakt med dig själv, livet och människor omkring dig kommer inifrån. Läkning kommer inifrån. Det handlar om att förstå sin bakgrund och hur det ha påverkat dig idag, för att sen ge dig själv det du tidigare inte fått. Det handlar om att förstå dina känslor och dina behov, lära dig uttrycka dem autentiskt och sätta upp gränser för dig själv och andra.


Det kan låta kontraintuitivt att komma närmare genom gränser, men det är genom att dina konturer blir tydligare som det blir lättare för andra att lära känna dig och skapa djupa relationer med dig.


Förståelse för sig själv och sina mönster, emotionell intelligens och att söka stöd från vänner eller terapeut är vägen för att steg för steg uppleva kontakt med både dig själv och andra.0 kommentarer

Komentarze


bottom of page