top of page

Medvetenhet om dig själv är basen

Det jag pratar om är inte att vara självmedveten och osäker. Medvetenhet är däremot att ha förståelse för sig själv, och liksom ha en förmåga att se sig själv mer objektivt och utifrån ~ det är basen för självutveckling. Det är som att sätta in en liten glödlampa i sitt inre, eller flera.


När du tänder lamporna kan du få syn på var du är och var du vill, veta det är grundläggande för då går det att hitta en väg hur du ska ta dig från det ena till det andra. Utan att ha medvetenhet är det som att styra ett skepp på öppet hav, utan varken landmärken eller kompass, det är bara hoppas på att du styr mot land (det land du hade önskat komma till).


Det vi vill skapa medvetenhet kring är våra egna tankar, karaktärsdrag, känslor och drömmar. Det handlar om att observera sina beteenden och hur du är tillsammans med andra, utan att döma.


Du skapar medvetenhet genom att ha en praktik av medveten närvaro, det innebär att du hela tiden anstränger dig för att återkomma till nuet. Meditation och medveten närvaro ökar din medvetenhet om dina tankar, känslor och kroppsliga sensationer i stunden.


Ett annat sätt är att reflektera, antingen tänka högt tillsammans med någon eller skriva dagbok. Skriv om det du upplevt, dina tankar och hur du mår. Reflektera kring vad som hände under dagen, hur det påverkade dig, vad du lärde dig och områden du vill utveckla.


Familj och vänner som du litar på kan ge dig feedback, be dem spegla dig. De kan hjälpa dig med perspektiv på hur du gör och hur det uppfattas. Ibland kan det vara svårt att själv få syn på sina mönster. Du kan använda de du litar på som speglar för att få syn på nya sidor hos dig själv.

Terapi är en möjlighet att tillsammans reflektera, utforska och speglas tillsammans med en professionell.


Genom att utveckla vår medvetenhet om oss själva och hur vi ser på världen skapar vi förutsättningar för självutveckling. Det är som att börja glänta på dörren till mer förståelse, förändring och på sikt ett mer autentiskt liv.


Glödlampor
Det är som att sätta in en liten glödlampa i sitt inre, eller flera.

0 kommentarer

Comments


bottom of page