top of page

Självutveckling: Lärande för livet

Kunskap är inte bara makt, det är kraft. När vi lär oss nya saker kan vi lättare förhålla oss till livets komplexitet, det blir liksom lättare att navigera när du har en vidare horisont och fler perspektiv. Lärande är som en transformativ process som skapar, utvecklar och förändrar dig. Därför är det en viktig del i självutveckling.


Vad det än är du väljer att fokusera på att lära dig; matlagning, språk, konst eller vad det än kan vara så ger det självförtroende, ger dig kontroll och hjälper dig att göra informerade val.


Du kan lära dig och ha ambitionen om att lära för livet genom att läsa, vara nyfiken och gå med i olika nätverk. Lärande kan komma i så många former och testa vad som händer om du gör på ett nytt sätt, eller lär dig om någonting annat. En keramikkurs, en workshop om ledarskap, en podcast om relationer, en historiebok eller en masterclass om marknadsföring. Reflektera och omsätt din nya kunskap i vardagslivet!


Lära sig om någonting ökar growth mindset, vilket är ett tankesätt som ser utmaningar som möjligheter för förbättring och utveckling, snarare än att det är ett misslyckande. Det mindset utvecklas genom att fortsätta lära sig eftersom vi då utsätter oss för nya erfarenheter och ny information och lär oss anpassa oss.  • Lärande exponerar oss för nya och annorlunda perspektiv, historier och kulturer vilket fördjupar vår förståelse för världen och människor. Det ökar toleransen för oliktänkande, ger acceptans, mer flexibilitet i sinnet och öppenhet för andra människor vi har omkring oss.


  • Lärande ökar vår kreativa förmåga. Genom att läsa om saker som kan te sig vitt skilda, eller inte alls ha någonting med vår aktuella verklighet att göra, kan vi få nya idéer, se samband vi tidigare inte sett och komma med kreativa problemlösningar.


  • Lärande är ett sätt att anpassa sig utifrån nya förutsättningar och hålla sig aktuell kring nyheter, förutsättningar och strategier. Förmågan att kunna anpassa sig och vara relevant är så viktig i vårt snabba samhälle.0 kommentarer

Comentarios


bottom of page