top of page

Självutveckling: vägen mot att vara mer du

Processen i att ägna sig åt självutveckling har flera fördelar, både för dig själv och för andra. Det ger bättre självförtroende, en närmre och genuin kontakt både med dig själv och med andra, ökat välmående och ett liv du bättre trivs med. När du utvecklar dig själv ger det även ringar på vattnet så andra runt omkring dig mår bättre och blir stärkta i det som är deras mål. Självutveckling är ingenting du blir klar med, det är en pågående process.Självutveckling är att genom medvetna förändringar och rutiner ta steg för att förbättra sig själv. Det har blivit lite av ett buzz-word och har flera olika perspektiv, men syftar generellt till att förbättra en persons liv; emotionellt, intellektuellt, fysiskt och socialt. Det kan vara väldigt olika från människa till människa vad självutveckling är, det beror på varje människas unika drömmar, värderingar och förutsättningar.


Med det sagt så ser jag återkommande nycklar jag ser och som kan inspirera dig framåt på vägen är:


Medvetenhet ~ att utveckla förståelse och medvetenhet för sig själv och sina beteenden är en grundbult när det kommer till självutveckling. Det handlar om att få syn på och förstå sina styrkor, värderingar, grundantaganden, svagheter och vilka mönster du har. Det är genom att få medvetenhet och förståelse för dig själv som du kan förstå hur och var du ska börja genomföra den förändring du längtar efter.


Klara visioner ~ genom att sätta upp tydliga och meningsfulla mål för dig själv kommer det att vara lättare att nå de målen. Ju tydligare de är desto bättre. Mål hjälper dig att hålla din riktning, även om det inte alltid känns meningsfullt i stunden, de hjälper dig med motivation och att behålla ditt fokus.


Livslångt lärande ~ vilken sorts lärande det är spelar mindre roll, men att behålla ett nyfiket sinne och en vilja att ta in ny information ökar utvecklingen. Det kan vara kurser, läsa en bok, universitetsutbildningar eller att uppleva saker, alla erfarenheter som ger dig kunskap om dig, omvärlden och specifika teman är utvecklande.


Emotionell intelligens ~ utveckla förståelse för dina känslor, kunna reglera känslor och utveckla empati även för andras upplevelser. En hög emotionell intelligens hjälper dig navigera både i världen och i relationer med grace, det förbättrar kommunikation och ger dig verktyg att ta hand om dig själv när det är tufft.


Resiliens ~ förmågan att anpassa sig och "gå vidare" hjälper dig när du går igenom en kris eller det inte blev som du tänkt dig. Det handlar om att utveckla strategier som hjälper dig ta dig an hinder som möjligheter för utveckling och att inte fastna i gamla oförrätter.
0 kommentarer

Comments


bottom of page