top of page

Sunda gränser, sunt sinne

När du tar steg mot att förbättra ditt välmående är gränssättning någonting av det viktigaste du kan göra för dig själv. Gränser är de osynliga linjerna som definierar var ditt personliga utrymme. Gränser ser till att du har space för att vara dig själv, läka och utvecklas utan att överväldigas emotionellt, fysiskt och mentalt. De tydliggör hur vi är tillsammans med andra och vad vi tillåter i relationer.


I terapi är det ofta någonting av det första som behöver definieras, var går dina gränser och var går andras. När gränser är hälsosamma hjälper de att hålla en balans mellan behov och krav - gränser skyddar oss, främjar respekt och förbättrar relationer. När gränser brister eller saknas är det vanligt att uppleva stress, emotionell utmattning och irritation.


Så här kommer några saker som är värdefulla att tänka på när ska tydliggöra dina gränser. Ett första steg är att börja reflektera över dina behov för att du ska känna dig trygg, respekterad, lugn och älskad. Din egen förståelse för dina behov och i vilka situationer du inte känner att dina behov är mötta är grunden.


När du ha koll på dina behov så är tydlig kommunikation viktigt gentemot andra. Det behöver inte vara skuldbeläggande eller hårt bara för att det är en gräns, utan kan låta som "jag skulle behöva ta egentid efter det här".


Var konsekvent med dina gränser. Gör inte undantag utan försök att hålla dina gränser så de blir tydliga både för dig och för andra. Det kan kännas obehagligt innan det nya har blivit en god vana.


Prioritera självomsorg, aktiviteter som fyller på dig mer glädje, energi och lugn. När du tränar på att uppleva livet på det sättet som du vill ha det blir det också tydligare vad du vill ha mer eller mindre av i livet.


Ett stort lycka till från mig till dig, jag finns här om du vill ha stöd i att förändra dina mönster och hitta sunda gränser som skyddar dig & din energi.0 kommentarer

Kommentare


bottom of page