top of page

Hitta en kvalificerad psykolog i Stockholm kan vara en viktig steg mot bättre mental hälsa och ökat välbefinnande. Leg Psykolog Josefin Wall erbjuder specialiserad vård för individer som söker stöd och vägledning genom psykologiska utmaningar. Med tio års erfarenhet och en djup förståelse för psykologins olika aspekter är hon väl rustad att hjälpa klienter att navigera genom livets utmaningar.

Leg Psykolog Josefin Wall är baserad i Stockholm och har arbetat omfattande med frågor som ångest, depression, stresshantering, ledarskapsutveckling och relationsproblem. Som psykolog strävar hon efter att skapa en trygg och välkomnande atmosfär där klienter kan känna sig säkra i att utforska sina känslor och beteenden. Genom att använda evidensbaserade behandlingsmetoder anpassar hon sin terapi för att möta varje individs unika behov.

Stockholm erbjuder en mångfald av psykologiska tjänster och Leg Psykolog Josefin Wall utmärker sig genom sitt engagemang för klientens välbefinnande. Hennes tillvägagångssätt är integrativt, vilket innebär att hon kombinerar element från olika psykoterapeutiska skolor för att formulera den mest effektiva behandlingsplanen. Denna flexibilitet gör det möjligt för henne att effektivt adressera de specifika psykologiska utmaningar som varje klient står inför.

Vikten av att välja rätt psykolog kan inte underskattas, och i Stockholm finns det många alternativ att överväga. Att välja en psykolog som Leg Psykolog Josefin Wall innebär att man får tillgång till en terapeut som inte bara är välutbildad, utan också djupt engagerad i sitt yrke. Hon är särskilt känd för sitt personcentrerade tillvägagångssätt, vilket innebär att hon ser varje klient som en unik individ snarare än en samling symtom att behandlas.

För de som bor i eller i närheten av Stockholm och söker psykologisk hjälp, är det viktigt att tänka på vilken typ av stöd som behövs. Oavsett om det gäller korttidsbehandling för akuta problem eller långvarigt stöd för mer komplexa frågor, kan en psykolog som Josefin Wall erbjuda den nödvändiga expertisen och förståelsen. Hennes bas är i Stockholm, och hon arbetar ofta digitalt. .

Sammanfattningsvis, när man letar efter en psykolog i Stockholm, bör man överväga Leg Psykolog Josefin Wall. Hennes professionella tillvägagångssätt och dedikation till klientens framsteg gör henne till en mycket skicklig psykolog. Med hennes stöd kan individer uppnå större psykologisk insikt och en förbättrad livskvalitet.

Psykolog Josefin Wall

Psykologer har en bred utbildning och kunskap inom flera fält inom och omkring psykologin. Psykologer har studerat allt ifrån hjärnans utveckling och plasticitet, till psykologi inom organisationer. En del av psykologers kunskap består i terapi & behandling, vilket innebär att grunden psykologer utgår från när de bedriver terapi är bredare. Metoderna som används och förståelsen för individen kan sättas in i ett större perspektiv. 

 

En legitimerad psykolog är skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen, utgå från vetenskap i behandling samt föra sekretesskyddad journal vilket självklart även jag gör. Jag har tystnadsplikt, vilket betyder att det vi pratar om stannar hos mig. Jag har patientförsäkring & mottagningen är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vilket är ett skydd för dig.

Somapsykologi är ett ord som jag har hittat på själv. Soma betyder kropp, precis som psyke betyder själ. Somapsykologi är alltså den medicinskt korrekta benämningen för "kropp och själ hänger ihop".

Det är någonting som är självklart för de flesta av oss, våra upplevelser och sensationer påverkar våra tankar & våra tankar påverkar hur vi mår i kroppen. Kropp och själ påverkar varandra och går inte att särskilja från varandra. 

Tyvärr har det inte fungerat så i vården, utan där skiljer man på symtom som är kroppsliga och de som är psykiska. 

bottom of page