top of page

Psykolog, psykoterapeut, coach, psykiatriker & terapeut?

Kärt barn har många namn, och alla dessa titlar arbetar ju med att människor ska må så bra som möjligt. Men eftersom de arbetar så olika och har så olika bakgrund kan det vara värdefullt att reda ut begreppen.


Terapeut är ett väldigt brett ord och kan vara någon som arbetar med någon sorts terapi, det kan antingen vara en sorts samtalsterapi men kan även syfta till arbetsterapi, språkterapi, kemoterapi eller ortopedisk terapi.


En psykiatriker är i grunden en läkare som senare specialiserat sig på psykiska sjukdomar. De har det medicinska och kroppsliga perspektivet, likväl som det psykiatriska och är duktiga på att diagnosticera samt medicinera.


Även coacher är ett brett begrepp som inkluderar mycket. En coachutbildning kan sträcka sig från några dagar till längre högskoleutbildning och det finns olika certifieringar. En coach har ofta ett specifikt område som de är duktiga inom.


Psykoterapeuter har en basutbildning som antingen kan vara psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller fritidspedagog. När de arbetat några år kan de vidareutbilda sig till psykoterapeut och de blir då specialiserade på att bedriva psykoterapi specifikt.


En psykolog är specialiserad inom människans psykologi, vilket innebär att "basen" är bred. I den basen ingår allt ifrån kunskap om hjärnan, människans fungerande i grupp, organisationers utveckling, hur beteenden formas, inlärning, neuropsykologi, för att inte nämna filosofi och teorier kring människans psyke. En del av psykologers breda bas är även terapi, vilket innebär att de har god kunskap om terapi, samt bygger det på en bas som är djup kring förståelsen av människan och dennes villkor.



0 kommentarer

Kommentare


bottom of page