top of page

Den depressiva spiralen & hur du tar dig ur den

Nedstämdhet och depression kommer sällan tjong bom bang, utan är oftast en långdragen process. En negativ spiral av tankar, känslor och upplevelser i vilken depressionen spiralar fram.


Det kan börja med en negativ händelse, stress eller bara period av att vara lite låg. Det kan komma tankar som "det är ingen idé", "jag orkar inte" eller "ingen tycker om mig". Tankarna som de här gör oss ledsna, uppgivna och trötta. Känslor som de får oss att dra oss undan, säga nej till att umgås och bli mer passiva. När vi gör det blir vi mer utsatta för våra tankar, som blir mer intensiva och gör känslorna av uppgivenhet starkare som i sin tur får oss att isolera oss mer. Det här är den negativa spiralen i korthet.


Ju mer vi drar oss undan och blir passiva, desto mer förstärks nedstämdheten. Och när du beter dig som att dina tankar är sanna, "det är ingen idé", blir det också en självuppfyllande profetia eftersom du inte får några bevis på att det *inte* är så. När du beter dig som att det inte är någon idé (passiv), förstärks både tankarna och känslorna av uppgivenhet och ledsenhet.


Negativ spiral så det sjunger om det! Det är lätt att se hur det går lätt att fastna i det och sjunka ner i depression snabbt. När vi är i det känns ju tankarna väldigt verkliga och väldigt sanna. Det känns både i tankarna & i kroppen, de hänger ju ihop.Det viktiga är hur du ska börja göra för att ta dig ur det. Precis som det var en spiral att komma ner, kommer det vara en spiral som tar dig upp. Med det sagt behöver du inte förvänta dig att bli lycklig över en natt, utan det kommer att ta lite tid.


Det enklaste steget för att bryta den depressiva spiralen och vrida den åt det positiva hållet brukar vara att förändra hur du agerar. Istället för att isolera dig och bli passiv, som liksom bekräftar tankarna, så försök att söka dig ut både socialt och i aktivitet. Om du har eller har haft ett intresse så är det dags att lägga mer tid på det. Ta en promenad, ring en vän, lämna hemmet och hitta på någonting som du vet att du tycker är roligt.


Små steg med att bete dig som om du mår bra, kommer förändra både dina tankar och känslor. Nyckeln är att ge dig själv nya upplevelser som både är roliga och sociala.0 kommentarer

Comments


bottom of page