top of page

Effekter av att växa upp med emotionellt omogna föräldrar

Det första jag vill att vi ska prata om är barndomen & att det är många som växer upp med emotionellt omogna föräldrar. Dina föräldrar har gjort så gott de kunnat, utifrån sina förutsättningar och det de känt till. Det är också troligt att de i sin tur även är uppvuxen i en miljö som har varit emotionellt omogen.


Men vad menar jag när jag skriver emotionellt omogna föräldrar? Den emotionellt omogna föräldern karaktäriseras av att ha svårt att ta hand om sina egna känslor, mindre kapacitet att visa empati och tendens att prioritera sina egna behov över sitt barns. Det kan visa sig som att föräldern är oförutsägbar i sina reaktioner eller att det saknas en genuin emotionell kontakt. Det är en brist på färdigheter och har ingenting att göra med hur mycket föräldern älskar sitt barn.



Växa upp med emotionellt omogna föräldrar påverkar inte bara barnet i stunden, utan kan fortsätta att påverka en även som vuxen. Här är några effekter som är vanliga efter att ha vuxit upp med emotionellt omogna föräldrar:


Det är vanligt att sakna en tydlig känsla för vem man är. När det har saknats en stabil och stöttande miljö under uppväxten är det vanligt att sakna en känsla för sitt eget värde och kämpa med självförtroende även som vuxna.


Svårigheter i relationer tillsammans med andra kan ta sig i uttryck som rädsla för att bli övergiven, svårt att lita på andra och svårt att sätta gränser. Barn till emotionellt omogna föräldrar har en tendens att antingen bli väldigt beroende av andra, eller väldigt oberoende för att undvika närhet och skydda sig själva från den möjliga smärtan.


Kaos under barndomen kan leda till kaos även i vuxenlivet, och att det är svårt att reglera starka känslor. Det gör att det kan snabbt skifta mellan höga toppar och djupa dalar, vara svårt att hantera stress och att ha stadiga relationer.


Om dina behov inte har blivit tagna på allvar eller förminskats kan det vara svårt att sätta sunda gränser och uttrycka sina behov. Det är vanligt att bli people-pleaser för att undvika konflikter eller ha väldigt starka gränser för att skydda sig själv från att bli sårad.



Det är vanligt att ha vuxit upp under liknande förutsättningar & det gör att du har en extra sårbarhet. Det är också en superkraft när du lär dig förstå och läka ifrån dina tidigare mönster. Här kommer några steg för läkning och utveckling framåt:


Förståelse för din uppväxt, dina föräldrar och hur det har påverkat dina beteenden och emotionella reaktioner är ett första steg i läkning. Självförståelse ger dig möjlighet att se dina mönster samt förändra de som inte längre är bra för dig.


Förståelse för känslor både hos dig själv och andra, och strategier för känsloreglering, ger dig både en trygghet men skapar också möjlighet att skapa djupare relationer med andra.


Lära sig att sätta sunda gränser för sig själv är grundläggande. Det innebär att se dina egna behov och kunna kommunicera de tydligt till andra. Det innebär också att respektera andras gränser samt att samtidigt inte ta ett för stort emotionellt ansvar.




0 kommentarer

Comments


bottom of page