top of page

Imposter syndrome

Känslan av att vara en bluff.


Att någon vilken sekund som helst kommer avslöja dig för att vara totalt inkompetent.


Imposter syndrome är ett mönster av att ifrågasätta sig själv och det man har åstadkommit, oavsett hur framgångsrik du är. Det är vanligt att ha känslan av att man har lurat omgivningen och utgett sig för att vara någon eller något man inte är.


De framgångar man har haft tidigare kan bortförklaras med tur eller att någonting råkat gå bra. Så oavsett hur många bevis det finns i verkligheten kvarstår känslan av att vara en bluff. Det kan också vara svårt att ta till sig av beröm eller positiv feedback, det eftersom man inte upplever sig värdig.


Imposter syndrome leder inte bara till en skev självbild utan även mycket stress, oro, känsla av otillräcklighet och tendens att överkompensera. Rädslan för att bli avslöjad gör ofta att människor men Imposter syndrome håller sig tillbaka, tystnar, och väljer att inte ta så mycket plats.


Ett vanligt misstag är att tro att det kommer kännas bättre av att lära sig mer eller presterar mer, men Imposter syndrome är inte en återspegling av expertis eller framgång utan finns kvar ändå.


Känner du igen dig & behöver hjälp att förändra självbilden till en som bättre passar verkligheten? Kontakta mig på hej@josefinwall.se eller boka en tid direkt via min kalender.0 kommentarer

Comments


bottom of page