top of page

Smärtan i att vara den mest fungerande i en dysfunktionell familj

Det är en paradox, men ofta blir den personen som fungerar bäst den som i familjen ses som komplicerad och svår att ha att göra med. Det är både smärtsamt och sorgligt, och kan ge impulsen att vilja skaka om sin familj för att få de att se klart.


I dysfunktionella familjer fungerar dynamiken och familjerollerna efter annorlunda regler och på ett annat sätt en "vanliga" familjer. Det som karaktäriserar en dysfunktionell familj är bristande kommunikation, dåliga copingmekanismer och olösta konflikter. I familjen så upprätthålls dysfunktionen, som i sig är en slags funktion, av familjemedlemmarna som upprätthåller gamla mönster. Det är vanligt att det syns olika roller i familjen och de har alla en funktion att hindra de underliggande problemen från att komma fram.


En sund och fungerande individ i en dysfunktionell familj försöker få in sunda vanor i familjen, som att prata mer öppet, lösa konflikter och sätta gränser. Det blir generellt mött med motstånd, för även om en dysfunktionell familj skulle må bra av förändring är det tryggare att stanna i gamla mönster.


Friktionen kan uppstå genom att säga nej, ta upp en konflikt eller uttrycka behov. I en annan familj skulle det fungera bra, men i en dysfunktionell familj bryter det så tydligt mot mönstret och invanda roller att det kan bli ett hot. På sätt och vis kan det vara som att det dysfunktionella blir mer tydligt i och med att någon med sundare mönster står intill, vilket blir smärtsamt för alla.


Den som har sundare mönster kan även ha en större insikt i vad det är som blir dysfunktionellt i familjen, det är vanligt att de har läst på och arbetat med sig själva. Den ökade medvetenheten gör det både mer smärtsamt att vara i sin familj, det kan även skapa ett större glapp mellan dig själv och familjen, även om allt du önskar är att komma närmare.


Befinner du dig i den situationen är det lätt att känna sig isolerad, missförstådd och som att du blir orättvist behandlad i din familj. Försök att förändra det som tydligt är skadligt i en familj kan mötas med fientlighet och det är lätt att känna sig överväldigad och att det skulle vara hopplöst.0 kommentarer

Comments


bottom of page