top of page

Stress & hur det hindrar din utveckling

Det är mycket som går i en otrolig fart. I vårt samhälle idag finns en oändlig mängd information & intryck att processa hela tiden ~ och det går snabbt! Det är vanligt, och helt normalt, att uppleva stress under de förutsättningarna.


Lite stress kan hjälpa oss att agera & är motiverande, men när stressen blir högre kan det snarare hindra ditt momentum framåt. Det kan kännas som att ju snabbare vi jobbar på desto mer kommer vi hinna, vilket alltså bara är sant till viss del, för om stressen ökar är det snarare en bromskloss. Eller flera bromsklossar, för att vara krass.


Långvarig stress påverkar de normala funktionerna i hjärnan & stör de kognitiva funktionerna. Det är vanligt att uppleva minnesssvårigheter eller att det tar längre tid att lära sig. Det blir svårare att koncentrera sig & hålla fokus på de uppgifter du har framför dig, vilket gör att det är lätt att göra misstag. Hjärnan har svårare att tänka kreativt & det blir därför svårare med problemlösning, så man blir mer enkelspårig i sitt tänkande.


Utvecklingen & dina förmågor påverkas negativt av hög stress eftersom kroppen blir trött, får låg energi och det är lätt att känna sig tom eller håglös. Ibland kan det kännas som att det som saknas är motivationen, men egentligen är det oftare orken som tryter. Det gör det svårt att vara produktiv såklart. Stress påverkar kroppens immunsystem, det gör att du lättare blir sjuk, kommer ur dina rutiner & missar möjligheter. Stress påverkar också sömnen & med sämre sömn blir både kroppen, humöret & produktiviteten lidande.


Toleransen minskar & känsligheten ökar med stress, och på lång sikt är det vanligt med ångest & nedstämdhet vilket per definition är paralyserande. Kronisk stress leder ofta till ett lägre självförtroende, tvivel & ett kritiskt tänkande som sig själv. Det är vanligt att känna sig emotionellt tömd eller utmattad, vilket skadar passionen att arbeta mot dina drömmar.


När du befinner dig i stress är det vanligt att prokastinera & undvika, vilket är helt rimligt eftersom du redan är överväldigad men inte alls tar dig framåt. Det är även vanligt att ha svårt att vara tidseffektiv, prioritera och arbeta med uppgifter som är mindre viktiga.


Slutsatsen är att minska på stressen är mer effektivt för att utveckla dig och ditt arbete. Less is more är en gammal klyscha men stämmer väldigt bra i det här sammanhanget. Känslan kan vara att du behöver göra mer och snabbare för att nå framåt, men eftersom det uppstår så många hinder på vägen med för mycket stress är min varmaste rekommendation att ta det lugnare.


Behöver du hjälp med att hantera din stress finns jag här!
0 kommentarer

Comments


bottom of page